Daftar RT/RW

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pasir Wetan

Nomor 17 Tahun 2013 Tanggal 09 Juli 2013

NO NAMA TEMPAT / TANGGAL LAHIR JABATAN KETERANGAN
1 H. HAMZAH AMRULLAH Banyumas, 16-07-1960 KETUA RT 01 RW 01
2 MUKHLAS KHAMIM Banyumas, 21-07-1979 SEKRETARIS  
3 KIRSAN MUSTOFA Banyumas, 15-08-1949 BENDAHARA  
4 A. RUSDIYANTO Grobogan, 19-08-1971 SEKSI EKONOMI  
5 ABDUL MAJID Banyumas, 08-12-1971 SEKSI KEAGAMAAN  
6 M. SLAMET MUHTAR Banyumas, 03-08-1968 SEKSI SOSIAL  
7 YASMIARTO Banyumas, 23-07-1956 SEKSI KEAMANAN  
8 KODARIN Cilacap, 04-08-1968 KETUA RT 02 RW 01
9 SURIP Banyumas, 31-10-1974 SEKRETARIS  
10 IRSYAD Banyumas, 11-02-1974 BENDAHARA  
11 SUTARNO Banyumas, 21-01-1978 SEKSI KEAGAMAAN  
12 SLAMET RISWANTO Banyumas, 27-10-1963 SEKSI EKONOMI  
13 SHOHIBUDIN Garut, 02-03-1981 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
14 SUNARTO Banyumas, 05-06-1957 SEKSI KEAMANAN  
15 JEMU MARYONO Yogyakarta, 06-05-1953 SEKSI SOSIAL  
16 ACH. RUSAMSI Banyumas, 27-11-1967 KETUA RT 03 RW 01
17 KUSNOTO Banyumas, 30-03-1978 SEKRETARIS  
18 TASAM Banyumas, 22-10-1968 BENDAHARA  
19 ALI MUHARTO Banyumas, 15-07-1963 SEKSI KEAMANAN  
20 KIRTO MUHARI Banyumas, 10-12-1969 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
21 ROJIKIN Banyumas, 29-07-1973 SEKSI SOSIAL  
22 KIRTO Banyumas, 08-051969 SEKSI HUMAS  
23 JAMINGAN Purbalingga, 02-03-1979 KETUA RT 04 RW 01
24 MOH. THAIB Lampung, 17-03-1977 SEKRETARIS  
25 ROCHMAN Banyumas, 23-07-1967 BENDAHARA  
26 ROCHMAT Banyumas, 25-02-1971 SEKSI KEAGAMAAN  
27 FATHURROZIQ Banyumas, 22-09-1975 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
28 ALI  MULYANTO Banyumas, 19-08-1953 SEKSI KEAMANAN  
29 BUDI HARDJONO Banyumas, 13-07-1970 KETUA RT 05 RW 01
30 ARIF MEI SETIAWAN Banyumas, 16-05-1985 SEKRETARIS 1  
31 SUKANTO Banyumas, 04-04-1983 SEKRETARIS 2  
32 SECHAN MASYKUR Banyumas, 03-08-1970 BENDAHARA  
33 SULISTIONO Banyumas, 14-03-1972 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
34 SLAMET ABD. GHONI Banyumas, 12-04-1976 SEKSI KEAGAMAAN  
35 TULUS SUHARI Banyumas, 26-07-1971 SEKSI SOSIAL  
36 WINARTO Banyumas, 26-01-1962 SEKSI KEAMANAN  
37 ROHMAT Banyumas, 15-05-1967 SEKSI HUMAS 1  
38 M KATSIRON Banyumas, 03-04-1970 SEKSI HUMAS 2  
39 KARWIN A WINARSO Banyumas, 10-10-1949 KETUA RT 06 RW 01
40 MARTIN Wonosobo, 14-06-1972 SEKRETARIS  
41 SUGIYANTO Banyumas, 08-01-1948 BENDAHARA  
42 KUSWANDI Banyumas, 31-12-1942 SEKSI KEAMANAN  
43 SUWARDI Banyumas, 18-03-1977 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
44 MACHMURI RIPAN Banyumas, 15-11-1961 SEKSI HUMAS  
45 NIRMAN A NURROKHMAN Banyumas, 26-04-1962 SEKSI SOSIAL  
46 SLAMET HIDAYAT Banyumas, 05-10-1967 KETUA RT 01 RW 02
47 HANAFI INDRAMAYU, 10-04-1977 SEKRETARIS  
48 SARWO Banyumas, 26-04-1981 BENDAHARA  
49 ARIYANTO Banyumas, 03-02-1980 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
50 SUKONO Banyumas, 28-06-1961 SEKSI SOSIAL  
51 ARIFIN M TASRIPIN Banyumas, 02-09-1967 SEKSI HUMAS  
52 SLAMET RAHARJO Banyumas, 26-04-1969 SEKSI KEAMANAN  
53 WARYOTO Banyumas, 15-12-1973 KETUA RT 02 RW 02
54 TARIKUN Banyumas, 26-06-1976 SEKRETARIS  
55 SOBIRIN Banyumas, 08-02-1967 BENDAHARA  
56 WALUYO Banyumas, 05-04-1971 SEKSI KEGIATAN  
57 ANDI RIYANTO Banyumas, 11-02-1975 SEKSI EKONOMI  
58 DATIM Banyumas, 28-08-1984 SEKSI KEAMANAN  
59 MARDIANTO Banyumas, 19-01-1976 SEKSI HUMAS  
60 SUKIRMAN Banyumas, 04-06-1959 KETUA RT 03 RW 02
61 TAUFIQ ARIEFIANTO Rembang, 01-09-1976 SEKRETARIS  
62 YUDI SULISTIONO Banyumas, 30-10-1981 BENDAHARA  
63 HADI MULYANTO Banyumas, 27-09-1971 SEKSI KEAGAMAAN  
64 MASRUKHIN Banyumas, 02-03-1970 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
65 SUNARTO Banyumas, 05-09-1975 SEKSI HUMAS  
66 MAKSUDIN Banyumas, 31-12-1948 SEKSI KEAMANAN  
67 KUSNAENI Banyumas, 10-03-1963 SEKSI SOSIAL  
68 TONI KISWORO Banyumas, 22-11-1976 KETUA RT 04 RW 02
69 RUNI PRASETYO Sukoharjo, 27-10-1985 SEKRETARIS 1  
70 SLAMET Banyumas, 29-04-1970 SEKRETARIS 2  
71 CIPTO SISWOYO Banyumas, 22-10-1977 BENDAHARA 1  
72 HARYANTO Banyumas, 13-09-1977 BENDAHARA 2  
73 KUSDIADI Banyumas, 31-12-1968 SEKSI KEAMANAN  
74 WARSONO Banyumas, 28-01-1976 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
72 SUPRIYATNO Banyumas, 09-02-1964 KETUA RT 05 RW 02
73 BUDI RIYANTO Banyumas, 23-02-1971 WAKIL  
74 AMIN PUJANGI Banyumas, 30-12-1968 SEKRETARIS 1  
75 RISWAN Banyumas, 17-01-1973 SEKRETARIS 2  
76 DIRSAN Banyumas, 03-08-1963 BENDAHAR  
77 ASIFUDIN Banyumas, 27-10-1980 SEKSI KEAGAMAAN  
78 KUSMIRAN Banyumas, 08-12-1975 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
79 KUSAERI Banyumas, 16-09-1948 SEKSI KEAMANAN 1  
80 SUKENDAR Banyumas, 05-04-1965 SEKSI KEAMANAN 2  
81 NASIRIN Banyumas, 08-04-1979 SEKSI HUMAS  
82 TOHIR DARMANTO Banyumas, 05-05-1958 KETUA RT 06 RW 02
83 DODIT WINARTO Banyumas, 03-07-1980 SEKRETARIS   
84 SUTRISNO Banyumas, 30-10-1961 BENDAHARA  
85 KASTAM TOHURO Banyumas, 25-02-1958 SEKSI KESRA  
86 TRI ADHI OCTAVIANTO Jakarta, 13-10-1989 SEKSI SOSIAL/ LINGK. HIDUP  
87 TEGUH WISNU Banyumas, 22-01-1980 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
88 SODIRIN DARGO Banyumas, 30-01-1970 SEKSI KEAMANAN  
89 TOHIDIN Banyumas, 02-04-1982 SEKSI HUMAS  
90 SYIFAUR ROHMAN Banyumas, 05-10-1974 KETUA RT 01 RW 03
91 RUDI NGAENU Banyumas, 10-12-1974 SEKRETARIS  
92 NOTO RAHARJO Banyumas, 19-04-1965 BENDAHARA 1  
93 SURIPTO Banyumas, 14-07-1962 BENDAHARA 2  
94 ROMLI SUMARYADI Banyumas, 27-10-1971 SEKSI HUMAS  
95 PARMONO Banyumas, 07-09-1974 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
96 ACHMAD SOBARI Banyumas, 08-10-1961 SEKSI KEAMANAN  
97 SUMARJO Kebumen, 11-02-1971 SEKSI PERLENGKAPAN  
98 ALI FAUZI Banyumas, 27-09-1964 KETUA RT 02 RW 03
99 SUGENG WIBOWO Banyumas, 05-03-1970 SEKRETARIS  
100 MUNCHOLIS Banyumas, 18-03-1974 BENDAHARA  
101 MUHYI Banyumas, 16-09-1959 SEKSI KEAMANAN  
102 MUHSON Banyumas, 23-01-1977 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
103 FAUZAN AZIS Banyumas, 10-10-1974 SEKSI KEAGAMAAN  
104 MANGUDIN Banyumas, 04-03-1973 SEKSI HUMAS  
105 WARSITO Banyumas, 08-02-1959 KETUA RT 03 RW 03
106 M. SODIQ Banyumas, 26-02-1971 SEKRETARIS  
107 SURURI Banyumas, 08-10-1968 BENDAHARA  
108 SUYUD Cilacap, 06-04-1973 SEKSI PERLENGKAPAN  
109 KARTO Banyumas, 31-12-1963 SEKSI SOSIAL  
110 SOCHIBAN Banyumas, 15-05-1966 SEKSI KEAMANAN  
111 DIRO Banyumas, 06-05-1977 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
112 DARSITO D SISWOYO Banyumas, 21-04-1951 KETUA RT 04 RW 03
113 HADI MULYONO ROSUL Banyumas, 12-06-1958 SEKRETARIS  
114 SUNARKO Banyumas, 14-01-1967 BENDAHARA  
115 TARWOKO Banyumas, 21-11-1958 SEKSI SOSIAL  
116 M. MUKHTAROM Klaten, 29-10-1975 SEKSI EKONOMI  
117 ARIFIN Banyumas, 17-08-1973 SEKSI HUMAS  
118 SUNANTO Banyumas, 15-12-1976 SEKSI KEAMANAN 1  
119 MARSONO Banyumas, 26-08-1969 SEKSI KEAMANAN 2  
120 EKO SUHARTONO Banyumas, 18-09-1977 SEKSI PEMUDA DAN O.R  

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pasir Wetan

Nomor 18 Tahun 2013, Tanggal 09 Juli 2013

NO NAMA TEMPAT / TANGGAL LAHIR JABATAN KETERANGAN
1 M. KATSIR Banyumas, 15-05-1962 KETUA RW I
2 SUNARKO MARDIONO Banyumas, 31-12-1962 WAKIL  
3 KUSNANTO Banyumas, 15-11-1968 SEKRETARIS  
4 HAMZAH AMRULLAH Banyumas, 16-07-1960 BENDAHARA  
5 KODARIN Cilacap, 04-08-1968 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
6 ABDUL MAJID Banyumas, 08-12-1971 SEKSI KEAGAMAAN  
7 SUNARTO Banyumas, 05-06-1957 SEKSI KEAMANAN  
8 EDI SUKRISNO Jakarta, 02-10-1961 KETUA RW II
9 AHMAD SUKAMTO Banyumas, 04-06-1960 SEKRETARIS  
10 SLAMET SUBAGYO Banyumas, 02-06-1965 BENDAHARA  
11 BUDI RIYANTO Banyumas, 23-02-1971 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
12 MUJIONO, S.Pd Sukoharjo, 02-10-1958 KETUA RW III
13 AJI PRAMULARSO, S.Sos Banyumas, 27-01-1965 SEKRETARIS  
14 SUWITO Banyumas, 16-05-1962 BENDAHARA  
15 ROMLI SUMARYADI Banyumas, 27-10-1971 SEKSI HUMAS  
16 DIRO Banyumas, 06-05-1977 SEKSI PEMUDA DAN O.R  
17 SUGENG WIBOWO Banyumas, 05-03-1970 SEKSI SOSIAL